Isiklik missioon

Eesmärk:
Aidata luua kliendile tema isiklik missioon isiklike eesmärkide ja väärtustest lähtuvatest algandmetest.
Konsultatsioonide eesmärk on konsulteerida klienti kokkulepitud kümnel korral tund aega korraga, et selgitada välja kliendi isiklikud tõekspidamised, millest johtuvalt saab rajada isiklikku vundamenti järgmisteks aastateks. Need, kes lähevad sügavamale, saavad isikliku missiooni kuni terveks jätkuvaks eluks.
Konsultatsioonid pakuvad tuge hetkeolukorrale kliendi elus. Piltlikku peatumist, et vaadata korra olemasolevale elule otsa. Sisekaemusliku osa, et selgitada välja tähtsaimad vajadused ja sisu elule. Inspiratsiooni sellele, kuidas koostada oma isiklik missioon ja seda ka graafiliselt väljendada. Soovituslike nõuandeid isikliku missiooni elluviimiseks ja jätkusuutlikuks käsitluseks.

Kellele:
Sobib inimesele, kes mõtleb oma elus sügavama tähenduse ja mõtte üle. Soovib seda sõnastada ja soovib teada, kas müür, millest ta tahab üle ronida, on üldse õige müür. Konsultatsioonid on individuaalsed, delikaatsed ja keskenduvad vaid inimesele endale. Aitab luua inimese eraelus suuremat sidusust, tööelus paremaid tulemusi, toetavamat spirituaalsust ja teadmiste saamisele suunatud elu sisu – missiooni.

Mida saavutatakse:
Tulemus kliendile saab olema selgem pilt enda isiklikust elust ja selle suhestumisest lähedastega. Selgem visioon tööelust, arvestades lõppeesmärke. Finantsilised suunad ja eesmärgid. Graafiline pilt/joonis, millele toetuda, kui on raskemad hetked mõnes elu osas. Üleüldise tasakaalu keskme leidmine ja selle tasakaalu vundamendi kindlustamine. Soovi korral isiklik missiooni kirjeldus, mida klient saab ka avalikult esitleda oma koostööpartneritele, et näidata, kust tulevad tema väärtused ja millest nende koostöö lähtub. Suurem potentsiaal saavutada isiklikus- ja tööelus efektiivsus ja edukus.

Miks mul seda vaja:
Kui sul on olemas tugev isiklik missioon, siis sul on väga lihtne vastata igapäevastele küsimustele. Vastused lähtuvad sellest, et kas see on sinu missiooniga kooskõlas või mitte. Sul saab olema ka palju lihtsam analüüsida keerulisemaid väljakutseid ja küsimusi, sest sul on olemas lõppeesmärk, mille poole püüelda. Paremaks lähevad kõiksugused suhted (eraelu, tööelu, suhe iseendaga), mis mõjub omakorda suurepäraselt produktiivsusele ja sünergia loomisele.

Kui süveneme sügavale iseendasse, kui mõistame oma alusparadigmasid ja joondame nad, viimaks kooskõlla õigete printsiipidega, loome me nii efektiivse, võimendava keskme kui ka selge läätse, mille läbi võime maailma vaadata. Seejärel saame läätse fokuseerida sellele, kuidas meie, unikaalsed isiksused, oleme maailmaga seotud.

Meie tähendusrikkus tuleb seestpoolt. Kasutades Victor Frankli sõnu: “Lõppkokkuvõttes ei pea inimene küsima, mis on tema elu mõte, pigem peab ta ära tundma , et see on tema, kellelt seda küsitakse. Ühesõnaga, elu küsib seda igalt inimeselt; ja ta saab vastatata ainult nii, et annab vastuse oma eluga; elule saab ta vastuse anda ainult vastutav olles.”
Frankl ütleb, et me avastame oma elumissiooni, mitte ei leiuta seda.

Kuidas:
Esimene tutvustav konsultatsioon on 150 €, mille jooksul selgitame välja kliendi soovid ja vajadused ning selle, kas konsultatsiooni läbiviija saab aidata klienti läbi võimalike konsultatsioonide.


Järgmised 7 + 2 + 1 konsultatsiooni maksavad 1500 €, mille iga tunniajasel sessioonil liigume lähedamale missiooni kirjeldusele ja selle kirja panemisele. Üldiselt võiks arvestada 1 kuni 2 kohtumist nädalas (7 esimest) ja follow up kohtumised 1-2 kuu möödumisel peale esimese 7 kohtumise lõppu. Lõpliku tempo valib klient ise. Kõik kohtumised planeeritakse konsulteeritava ja konsultatsiooni läbiviija kalendritest lähtuvalt, kus konsulteeritav võtab endale piisavalt aega, et teha ka omal vabal ajal ettevalmistavat tööd (juhiseid saab konsultatsioonil).
Viimane (kümnes) konsultatsioon võtab kokkulepitud ajal tulevikus kokku kogu konsultatsioonide sisu ja kuidas on elu muutunud ja läinud. Juhul, kui klient ütleb, et pole kasu olnud ja elu pigem isegi halvemaks läinud, siis kehtib raha tagasi garantii.

Juhendaja kommentaar:

Päris mitu aastat olen küsinud endalt ja teistelt, et “miks” midagi tehakse. Mõnda on see küsimus lausa ärritanud. Enamus, kes mind natukenegi teavad, teavad ka seda, et kohtlen raamatut “Väga efektiivse inimese 7 harjumust” kui piiblit. Seda loomulikult ülekantud tähenduses ja tegelikult mitte nii tõsiseltvõetavana kui võibolla mulje on jäänud. Sellegipoolest on see väga-väga oluline raamat minu elus ja olen päris mitut inimest ka osanud aidata nende enda elus edasi kasutades suures osas sellest konkreetsest raamatust saadud tarkusi.

Mõni aasta tagasi hakkasin mängima ideega (oma peas), et kõikidele vähegi edujanulistele inimestele oleks vaja oma kindlat, selget ja printsiipidel põhinevat isiklikku missiooni. Nagu ma ikka, läksin korraks ka tasakaalu keskmest selle mõttega välja ja pingutasin esimese idee loomisel teostuses natukene üle. See aga oli hea õppetund selleks, et ise mõista “Mida ma tegelikult soovin pakkuda?” ja “Kuidas ma soovin seda pakkuda?”.

Aastate jooksul ma unustasin need ideed ja liikusin teises oma põhilises ettevõtlusvaldkonnas edasi kuni avastasin, et ma olen ikkagi inimene, kes tahab luua suuremat väärtust mitte ainult iseendale vaid ka teistele. Nüüd olen järjekordselt läinud tagasi juurte juurde ja proovin teha paremaks ideed, mis juba mõned korrad väga hästi õnnestunud. Aastaid tagasi aitasin luua mitu isikliku missiooni kirjeldust mõne konsultatsiooni jooksul. Tagasiside oli hea ja kõik osalejad ütlevad, et see aitas neid palju edasi ja iga aasta ühel hetkel vaatavad nad oma isiklikule missioonile väga tõsiselt otsa ning täiendavad/muudavad/täiustavad seda läbi põhjaliku sisekaemuse.

Sellel hetkel mulle tundus, et mul ei ole toodet, mida tahaksin tegelikult müüa, sest see võttis minult palju aega ja energiat. Tagasi vaadates sellele ajale aga tunnen praegu, et see aitas mind ennast väga palju edasi ja kulutatud aeg/energia sai tegelikult mõne aja pärast positiivset teotahet ja teostusvõimet juurde.

Nüüd olen valmis saanud natukene parema pakendiga, mida pakun poolavalikult. Seekord ei võta ma ainult tuttavaid oma programmi vastu, kellele enne müüsin idee maha kusagil kohtumisel laua taga või mõne vestluse käigus, vaid annan võimaluse poolavalikult kõigile. Selle aasta esimese kolme kvartali sees tahan optimaalselt palju ja jõukohaselt aidates luua isiklik missioon vähemalt 10 inimesel, kes muuhulgas aitavad täiustada BEETA toodet selliseks, et saaksin seda pakkuda täiesti avalikult. See loomulikult tähendab ka soodsamat hinda tänastele osalejatele. Täna kohe olen valmis tegema esimese konsultatsiooni jaanuaris kuni kolmele inimesele veel, kellega sobivusel saame alustada veebruaris põhjalikku tööd 1-2 korda nädalas seitsmel korral ning 2+1 follow up kohtumist, mille jooksul selgitame välja, et kas eelmistel kohtumistel kokku pandud kompass näitab õiget suunda ja viib edasi. Vajadusel teeme mugandusi ja muudatusi ning viimasel korral vaatame otsa tulevikule suures plaanis.

Need, kes on huvitatud mõistmaks, et kas ma saan neid aidata, on oodatud kirja panema esimesele konsultatsioonile, mille hind on 150 € / inimene ja võtab aega 1 – 1,5 tundi.

Need, kes tunnevad, et ma saan neid aidata ja kelle suhtes ma tunnen, et saan neid aidata, on oodatud 7 + 2 + 1 konsultatsioonidele, mille ajakava ja graafik saab loodud meie kahe koostöös. Selle osa hind on 1500 € / inimene ja kui ühel hetkel või viimasel korral klient tunneb, et see pole üldse see, mida ta tahab või ei aidanud edasi sugugi, siis kehtib raha tagasi garantii.

Tagasiside osalejatelt:

Hetkel võtan tagasisidet vastu ja avaldan (kui lubatakse) mõne aasta eest osalenud inimestel kes said endale oma missiooni kirjelduse/pildi/video vms. tulemuse. Tulevikus aga tänastelt osalejatelt. Hetkel käib tagasiside küsimine ja avaldamise loa küsimine.

Juhedaja:

Karl Laius
Esimene ettevõte on aastast 2012, aga julgen ennast pidada ettevõtjaks alates aastast 2017.
Pikalt olen läbi viinud Cashflow klubisid, mis on mulle palju õpetanud sellest, et kes saavad ettevõtjaks ja kes mitte. Sinna juurde olen läbinud mitmeid kursuseid ja neid edasi õpetanud, k.a. Väga efektiivse inimese 7 harjumust, millel suuresti Isikliku missiooni paika panemine seisab. Mind on koolitanud akrediteeritud 7 harjumuse koolitajad. Olen käinud 7 harjumuse koolitusel ka kontrollosalejana, millele järgnevalt koolitaja sai kätte oma tunnistuse, et ta võib neid koolitusi läbi viia. Mind on kutsutud rääkima suurematele ja väiksematele lavadele, kus alati on osa selles, et innustan inimesi välja mõtlema oma “Miks ma midagi teen” vastust – Isiklikku missiooni.

Minu põhiline igapäevane ettevõtlus hõlmab endast tubade ja korterite väljaüürimist pikaajalistele klientidele. Ma eelistan just pikaajalisi kliente, sest selline äri annab rohkem ajalist vabadust ning palju tööaega, et tegeleda iseendaga (ja nüüd ka siis teiste aitamisega). Kokku on mul 46 “ust”, mida välja rendin. Uks siis tähendab seda, et selle taga on mingisugune väljarenditav ala (äripind, korter, tuba, laoruum jne.)

Mind motiveerib minu isiklik “miks” ehk missioon. See, millepärast ma hommikul ärkan ja ootan hommikuti voodist tõusmist. Enda Isikliku missiooni vaatan kord aastas üle ja teen paremaks või lisan täpsustusi juurde. Kuid üldises plaanis on minu tasakaalukese nelja osa vahel – Vaimne-, Füüsiline-, Hingeline-, Teadmistekeha (hing, keha, süda, aju) ja nende osade pidev arendamine ja kokku sobitamine omavahel.